องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 18 กรกฎาคม 2562


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน เกษตรอำเภอจัตุรัส ประมงอำเภอจัตุรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มไร่นาสวนผสมปลอดสารพิษ และกลุ่มข้าวอินทรีย์ ร่วมเปิดโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร โดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-28