องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2562


วันที่ 24 เมษายน 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ได้มอบหมายให้ นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส และนายศิลาธร เกษจัตุรัส รองนายก อบต.กุดน้ำใส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2024-03-27
2024-03-22
2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21