องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริห่ารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านตลาด หมู่ที่ 1,13

2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26