องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ณ บ้านตลาด หมู่ ๑๓ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส

2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26