องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


อบต.กุดน้ำใส เข้าร่วมประกวดกิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง)


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง) พร้อมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26