องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลกุดน้ำใส (อถล.) ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทำการคัดแยกขยะนำส่ง ในกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส และผู้ที่สนใจร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ที่อยู่ใกล้บ้าน โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันที่ 1 ของเดือน
2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26