องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระบะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ตำบลกุดน้ำใส ครั้งที่2/2560


ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระบะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ตำบลกุดน้ำใส ครั้งที่2/2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายประดิษฐ์ เพชรจตุภัส สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส และคณะอนุกรรมการ ฯลฯ
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-28