องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวสำ...[วันที่ 2021-01-26][ผู้อ่าน 270]
 
  ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนองผือ บ้า...[วันที่ 2021-01-25][ผู้อ่าน 302]
 
  ร่วมฌาปนกิจศพ นางสาวทองมี ขุมทอง (นักเรียนผู้สูงอา...[วันที่ 2021-01-23][ผู้อ่าน 256]
 
  ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมนางสาวทองมี ขุมทอง (นักเรียนผู...[วันที่ 2021-01-21][ผู้อ่าน 306]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปร...[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 362]
 
  ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พ...[วันที่ 2021-01-15][ผู้อ่าน 280]
 
  ร่วมการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ.ศ...[วันที่ 2021-01-14][ผู้อ่าน 296]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่...[วันที่ 2021-01-13][ผู้อ่าน 279]
 
  มอบเสื้อสำหรับปฎิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านจราจร ณ....[วันที่ 2021-01-12][ผู้อ่าน 338]
 
  ทำความสะอาดถนนสายเฉลิมพระเกียรติบ้านเดื่อ-บ้านกุดน...[วันที่ 2021-01-11][ผู้อ่าน 300]
 
  มอบเจลล้างมือและได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแว...[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 370]
 
   ร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อสนัน ชนะชัยณวัดจำปาทอง บ้านต...[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 329]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52