องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 9 คน
เมื่อวาน 13 คน
อาทิตย์นี้ 95 คน
เดือนนี้ 54 คน
ปีนี้ 1790 คน
ทั้งหมด 2667 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)


  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(อบรมทักษะภาษาอังกฤษ)
       โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(อบรมทักษะภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 
  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมเศ...
  โครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลกุ...
  โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒ...
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกิจกรรม โ...
  กิจกรรมเข้าแถวเคราพธงชาติ
  อบต.กุดน้ำใส เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานกองทุน...
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้าง...
  กิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใน...
  กิจกรรม Bike for Mom
  12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ
ข่าวเด่น
 
ข่าวการเมือง
 
ข่าวบันเทิง
 
ข่าวเศรษฐกิจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.