องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2556
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 14 คน
อาทิตย์นี้ 53 คน
เดือนนี้ 160 คน
ปีนี้ 160 คน
ทั้งหมด 1037 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)


  กิจกรรม 5ส 1.สะสาง 2.สะดวก 3. สะอาด 4.สุขลักษณะ ...
      กิจกรรม 5ส  เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  ในที่ทำงานให้...
 
  กิจกรรมตรวจร้านชำต้นแบบประจำตำบลกุดน้ำใส
      กิจกรรมเข้าร่วมกับโรงพยาบาลจัตุรัส  สสอ.  รพ.สตกุดน้ำใส  ในการตรวจคัดเลือกร้านชำต้นแบ...
 
  โครงการ ส่งเสริมอาชีพของประชาชน (นวดแผนไทย)
      โครงการ ส่งเสริมอาชีพของประชาชน (นวดแผนไทย)
ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2558
ณ ห้องประช...
 
  โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2558
      โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2558
 วันที่ 21 มกราคม 2558
 ณ หอประชุมองค...
 
ข่าวเด่น
 
ข่าวการเมือง
 
ข่าวบันเทิง
 
ข่าวเศรษฐกิจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.