องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 16 คน
เดือนนี้ 12 คน
ปีนี้ 1343 คน
ทั้งหมด 2220 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)


  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ประจำป...
       โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส แ...
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้าง...
  กิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใน...
  กิจกรรม Bike for Mom
  12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ
  โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่ง...
  กิจกรรมการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิค ประจำปี 2558 (ท...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามั...
  โครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเสริมส...
  โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคชุมชน ประจำ...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...
ข่าวเด่น
 
ข่าวการเมือง
 
ข่าวบันเทิง
 
ข่าวเศรษฐกิจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.