องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 17 คน
อาทิตย์นี้ 36 คน
เดือนนี้ 241 คน
ปีนี้ 977 คน
ทั้งหมด 4100 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการบริหารศูนย์...
  พิธีทำบุญขึ้นสูนย์ใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
  กิจกรรมเข้าแถวเคราพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ประจำเดือนเ...
  พิธีปิดโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1/2559 ณ ว...
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดงานประเพณีบุ...
  โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และแจกเบี้ยยังชีพผู้ส...
  โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนและบวชเนกขัมมจาริณี ...
  โครงการสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดน้ำ...
  อบรมนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปร...
ข่าวเด่น
 
ข่าวการเมือง
 
ข่าวบันเทิง
 
ข่าวเศรษฐกิจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.