องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 9 คน
เมื่อวาน 12 คน
อาทิตย์นี้ 49 คน
เดือนนี้ 9 คน
ปีนี้ 1985 คน
ทั้งหมด 5108 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)  โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" และ โครงการ "เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ"
       วันที่ 8 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จัดทำ โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" และ โครงการ "เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ...
 
  โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" และ โครงการ "...
  นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ...
  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลกุดน้ำใส เฉลิมพระ...
  พิธีก่อตั้งศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ออกฉีดพ่นหมอกควันควบ...
  แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  กิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีไ...
  ประชุมคณะทำงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะ ตำบลกุดน้ำ...
  การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำ...
  กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
ข่าวเด่น
 
ข่าวการเมือง
 
ข่าวบันเทิง
 
ข่าวเศรษฐกิจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.