องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 63 คน
เดือนนี้ 6 คน
ปีนี้ 742 คน
ทั้งหมด 3865 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559
       เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ณ วัดสวรรค์คงคา บ้านวันเสมา ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดงานประเพณีบุ...
  โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และแจกเบี้ยยังชีพผู้ส...
  โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนและบวชเนกขัมมจาริณี ...
  โครงการสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดน้ำ...
  อบรมนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปร...
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลกุดน...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...
  มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวเด็กเสียชีวิตจาก...
  โครงการประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
ข่าวเด่น
 
ข่าวการเมือง
 
ข่าวบันเทิง
 
ข่าวเศรษฐกิจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.