องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 11 คน
อาทิตย์นี้ 26 คน
เดือนนี้ 311 คน
ปีนี้ 1697 คน
ทั้งหมด 4820 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)  การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำใส ประจำปี 2559
       การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำใส ประจำปี 2559 โดย นายสุเทพ ดีอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.กุดน้ำใส เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของ  อปพร. และฝึกทบทวนความ...
 
  การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำ...
  กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นด...
  นายอำเภอจัตุรัส ได้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงาน...
  อบต.กุดน้ำใสร่วมพิธี ถวายพพระพุทธโอสถ
  กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ,รณรงค์ วั...
  แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  อบต.กุดน้ำใสได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย
  กิจกรรมเข้าแถวเคราพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ประจำเดือนม...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามั...
ข่าวเด่น
 
ข่าวการเมือง
 
ข่าวบันเทิง
 
ข่าวเศรษฐกิจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.